آبنبات البالویی توت فرنگی

آبنبات البالویی توت فرنگی

برای سفارش این محصول با شماره 091458523156 تماس بگیرید و یا فرم ثبت سفارش راتکمیل کنید.

اشتراک گذاری

توضیحات

آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی

آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی

آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی

مشخصات محصول

آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی آبنبات البالویی توت فرنگی

توضیحات تکمیلی

شکر

20 گرم

طعم

پرتقالی

نوع

آبنبات چوبی